Всичко за Индия и Боливуд


You are not connected. Please login or register

Индуизъм

Go down  Съобщение [Страница 1 от 1]

1 Индуизъм on Чет 13 Мар 2014 - 1:43

BollyAngel

avatar
Администратор
Администратор
Индуизмът (Санатана дхарма, „Вечен закон“) е религията, изповядвана от по-голямата част от Индия. Тя обхваща широк кръг различаващи се едно от друго направления от народния индуизъм и ведизма до направлението бхакти и вайшнавизма. Индуизмът включва също йогическата традиция, както и множество правила за ежедневно поведение, основани на идеята за карма.

Освен че няма еднозначно формулирана система от вярвания, индуизмът се е формирал постепенно въз основа на различни традиции и няма единствен основоположник. Сред корените му е ведическата религия от желязната епоха, поради което понякога е определян като „най-старата съвременна религия“или „най-старата съвременна главна традиция“. В демографско отношение индуизмът е третата най-разпространена религия в света след християнството и исляма с около 1 милиард последователи, приблизително 828 милиона от които живеят в Република Индия. Други значителни индуистки общности живеят в Непал (23 милиона), Бангладеш (14 милиона) и Индонезия (3,3 милиона, главно на остров Бали). По-малки групи има в Мавриций, Фиджи, Гаяна, Тринидад и Тобаго, Суринам и сред индийската диаспора по света.

В основата на индуизма се намират множество религиозни текстове, които се разделят на две групи - шрути и шмрити. Те разглеждат въпроси на теологията, философията и митологията и съдържат указания за практикуването на дхарма, религиозния живот. Сред тези текстове най-важни, авторитетни и древни са Ведите. Други основни текстове са Упанишадите, Пурана и епосите Махабхарата и Рамаяна, сред които особено значение има Бхагавад гита, трактат в поетична форма, включен в Махабхарата.


История

Най-старите свидетелства за религиозна дейност в Индия датират от къснонеолитната Индска цивилизация между средата на 6 хилядолетие пр.н.е. и средата на 3 хилядолетие пр.н.е. Вярванията от един по-късен период, между средата на 2 хилядолетие пр.н.е. и 6 век пр.н.е., вече се определят като историческа ведическа религия. Те, както и днешния индуизъм, се основават на Ведите, най-старата от които, Ригведа, се появява между 1700 и 1100 година пр.н.е. Ведизмът се концентрира върху почитането на божества, като Индра, Варуна и Агни и практикуването на ритуала сома. Най-ранните ведически традиции имат силно сходство със зороастризма и други индоевропейски религии, а разпространението им в Индия се свързва със завладяването на региона от индоарийците, говорещи санскрит.

Арийците донасят сложен обред на жертвоприношение - яджна, по време на който, в жертва на боговете се принася печено говеждо месо и напитката сома. Арийците се смесват с месните племена, наречени в Ригведа даса. В резултат на това състава на обществото се усложнил и това довело до развитието на кастовата система, която става социална база на индуизма. В новата система първостепенна роля се отреждало на брахмините - познавачи на Ведите и главни изпълнители на обредите. Главните санскритски епоси Рамаяна и Махабхарата са съставени в рамките на продължителен период, обхващащ последните векове преди новата ера и първите столетия от нея. Те съдържат митологични разкази за владетели и войни в древна Индия, смесени с религиозни и философски трактати.

В средата на 1 хилядолетие пр.н.е. индуизмът е силно повлиян от появата и широкото разпространение на три религиозно-философски учения - Упанишадите, джайнизма и будизма. Махавира и Буда смятат, че за постигането на мокша или нирвана не е нужно да се приема авторитета на Ведите или кастовата система, поддържана от индуизма, като Буда дори твърди, че съществуването на душата или на Бог не е задължително. През 6 век пр.н.е. популярност в северната част на страната придобива атеистичното учение на Чарвака. Будизмът достига най-голямо влияние в Индия при управлението на Ашока, обединил голяма част от подконтинента в държавата Мауря през 3 век пр.н.е., но през следващите векове будизмът отново губи влияние за сметка на индуизма.

През 3 век в индуизма се оформят няколко самостоятелни направления – санкхя, йога, няя, вайшешика, миманса, веданта. Санскритската култура запада през 6 век, а появилата се по това време Пурана, съдържаща митове за божествените деви, техните отношения с хората и войните им с демоничните ракшаси, става основа на един по-масов индуизъм, изместил елитарния брахманизъм.

Ислямът достига до Индия в началото на 7 век с появата на арабски търговци и завладяването на Синдх от мюсюлманите, но засилва влиянието си през 12 век, когато голяма част от подконтинента е подчинена от мюсюлмански държави. През този период будизмът бързо запада, а много индуисти приемат исляма. Някои мюсюлмански владетели, като Аурангзеб, подлагат индуизма на преследвания, докато други, като Акбар, са относително толерантни към него. Самият индуизъм претърпява дълбоки промени, до голяма степен под влиянието на изявени учители, като Рамануджа, Мадхвачаря и Чайтаня Махапрабху. Последователите на течението бхакти се отдръпват от абстрактната концепция за Брахман, изградена от философа Ади Шанкара няколко века преди това, заменяйки я с емоционално почитане на по-достъпни аватари, най-вече Кришна и Рама.

През 19 век индийската религиозна литература предизвиква интереса на западни филолози, като Макс Мюлер и Макс Удроф, които изследват класически текстове на Ведите, Пурана и Тантра. По същото време организации като Брахмо Самадж и Теософско общество се опитват да смесят индуистката философия с авраамическата традиция, стремейки се към реформиране на индийското общество, докато други течения, като последователите на Рамакришна и Рамана Махарши, се концентрират главно върху местните традиции. Видни философи, като Шри Чинмой, Шри Ауробиндо и Бхактиведанта Свами Прабхупада, превеждат и адаптират към съвременните условия класическите индуистки текстове.


Вярвания

Индуизмът не е единна религия, а представлява система от местни вярвания. Той е политеистичен, макар школата Веданта да представлява пантеистична религия. Главни божества в индуизма са Брахма, Вишну и Шива, въплътени в тройния образ Тримурти. Основа на индуиският светоглед е учението за четирите цели в живота на човека: кама, артха, Дхарма и мокша, Основни принципи на индуизма са понятията карма, Дхарма и самсара. Най-древните индуистки книги са Ведите. Индуизмът поддържа кастовото разделение на индийското общество. В индуизма съществуват две основни направления - вишнуизъм и шиваизъм. Сред шиваистите се забелязват почитателите на женското начало - шактисти.

2 Re: Индуизъм on Чет 13 Мар 2014 - 2:00

BollyAngel

avatar
Администратор
Администратор
Индуизмът е една от най-древните религии в света.Оформя се през I хил.пр.н.е. в резултат от развитието на т.нар. ведическа религия на древните арийци (индоевропейски номадски племена) , нахлули в Индия през II хил.пр.н.е. Развива се и днес и процъфтява предимно в Индия и Непал. Терминът индуизъм не съществува в езика на изповядващите тази религия. Те употребяват термина санатана дхарма, който означава "вечен, неизменен космически ред". Днес в света има повече от 750 милиона индуисти.

Между 3500 и 1500 г.пр.н.е. в долината на река Инд процъфтява високоразвита древна цивилизация. Според някои учени краят й съвпада с нахлуването на войнствените арийски племена от земите на днешен Иран. Индуизмът възниква и се развива на основа на взаимодействието между религиозните представи, вярвания и ритуали на тези две култури - земеделците от долината на река Инд и арийците номади.
За вярванията на арийците научаваме от Ведите - химни, заклинания и молитви, събрани и записани в няколко книги. Познанията за религиозно-митологичните представи на древната индийска цивилизация от долината на Инд учените черпят от археологическите находки, открити при разкопките на древните градове Харапа и Мохенджо Даро, центрове на тази култура.

Индуизмът се създавал в продължение на хиляди години. Развивал се е, като приобщава различни религиозни схващания и традиции. За дълбочината и разнообразието от идеи на индуизма можем да съдим по следната притча:

"В Страната на слепите за пръв път се появил слон. Той бил съвсем обикновен, но тъй като в тези земи бил непознато животно, сметнали, че е тайнствен звяр. Царят изпратил своите съветници да разберат какво всъщност представлява загадъчното животно.
- То е като скала - казал първият мъдрец, като погалил слона отстрани.
- Мисля, че прилича на стрела - казал вторият, докосвайки върха на бивника.
- Прилича на ветрило - рекъл третият мъдрец, опипвайки ухото на слона.
- Според мен е като дърво - обадил се четвъртият и се облегнал на крака на слона.
- Ако питате мене, то е като змия - казал петият и погъделичкал хобота.
- Аз пък мисля, че е като въже - заключил шестият мъдрец, който дръпнал опашката."


Всички съветници на царя били прави, но не изцяло. Те виждали само част от истината. Подобно на слона, индуизмът е съставен от множество религиозни представи, но зад това огромно многообразие за индуистите има една - единствена неизменна реалност, наричат я брахман.

Брахман - За индуистите брахман е неизменната, основна, абсолютна реалност, която стои зад постоянно променящия се ежедневен свят около нас.
Преданието разказва, че един мъдрец се заел да обясни на сина си какво представлява брахман, като първо го накарал да сложи малко сол в съд с вода, а след това го помолил да извади солта от водата. Разбира се, солта се разтворила и синът не можал да я отдели от водата и да я извади. Тогава баща му заключил, че присъствието на брахман в света е като присъствието на солта във водата - невидимо, но навсякъде.

Душата - Индуизмът учи, че всяко живо същество има душа, наречена атман. Според някои индуисти атманът (индивидуалната душа) е част от брахман (вселенската душа ). Други индуисти разглеждат атман и брахман като отделни и независими един от друг.

Самсара - Индуистите вярват, че живите същества имат не само един живот, а са въвлечени в безкрайно повтарящ се кръговрат на живот, смърт и прераждане.
Този безкраен цикъл от съществувания се нарича Самсара (на санскрит-"странстване"). Той е изключително труден, обратен на познанието и усъвършенстването процес, затова индуистите се стремят да се освободят от него. Символът на самсара е колело-т.нар. колело на живота, то се върти постоянно от кармата, т.е. от делата на човека.

Карма - Кармата обхваща всички действия на човека, добри и лоши. Всяко човешко деяние има последствия в този или в следващия живот, тъй като човешката душа се преражда многократно. Добрите и достойни дела водят до по-добър живот, а лошите дела се наказват със страдания в следващия живот.
Индуистите вярват, че ако човек извърши много лоши постъпки, може да се прероди в животно. Това означава, че много по-трудно ще натрупа познанието, необходимо за освобождението от самсара.

Освобождението - Освобождението от цикъла на прераждания и страдания се нарича мокша (мукти). Човек може да се надява да постигне мокша, ако упорито се стреми да замени невежеството с мъдрост. Онова, което пречи на човека да постигне необходимата мъдрост, е майя. От приказката долу ще разберете, че майя са илюзиите на хората.
Един човек помислил, че вижда в ъгъла на стаята си змия-навита на кълбо, готова да го нападне. Той се изплашил и избягал. Уплашен до смърт, той тичал и предупреждавал всеки срещнат да не доближава змията. Но тай трябвало да погледне по-внимателно и да забележи, че змията е всъщност едно безобидно старо въже.
Хората обикновено забелязват видимите неща около себе си, но не и онова, което се крие под повърхността на видимото, и всъщност то е важното. За много индуисти единствената реалност е брахма. Останалото е илюзия.

Върнете се в началото  Съобщение [Страница 1 от 1]

Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите